ساز ناکوک درمان اعتیاد در کشور

ساز ناکوک درمان اعتیاد در کشور

ساز ناکوک درمان اعتیاد در کشور
وزارت بهداشت و درمان اعتیاد را تخصص خود می‌داند، بهزیستی نیز اگر اشاره‌ای به کمبود اعتبار نکند، عملکرد خود را مطلوب و رو به بهبود ارزیابی می‌کند اما وقتی پای صحبت متخصصان حوزه اعتیاد می‌نشینید از سردرگمی و ناهماهنگی بخش‌های مختلف درمان و حمایت روانی و اجتماعی سخن می‌گویند؛ این در حالی است که مبارزه سازمان‌یافته با اعتیاد در کشور قدمتی حداقل ۲۰ساله دارد.
دكتر ايرج حريرچي، قائم‌مقام وزير بهداشت با بيان اينكه درمان بيولوژيك و روانشناختي معتادان، تخصص وزارت بهداشت است، گفت: درمان اختلالات مصرف مواد با داروهاي آگونيست با هدف درمان بيماران و به‌خصوص درمان با متادون با هدف كاهش آسيب صورت مي‌پذيرد و حمايت‌هاي اجتماعي نيز چرخه درمان را كامل مي‌كند. وي درخصوص رويكرد وزارت بهداشت در حوزه اعتياد، گفت: در حوزه كاهش تقاضاي اعتياد 2سياست كلي داريم كه شامل سياست پرهيزمدار است با هدف توقف مصرف مواد و دوم كاهش آسيب و درمان معتادان با داروهاي آگونيست ازجمله متادون و بوپرنورفين كه در اين سياست بيمار ممكن است براي مدت‌هاي طولاني به جاي ماده مخدر غيرقانوني يك داروي آگونيست را با كمك و راهنمايي درمانگر آموزش‌ديده مصرف كند و اين درمان دارويي در كنار ساير درمان‌هاي غيردارويي و روانشناخي، بيمار را به زندگي عادي بازمي‌گرداند.
رويكرد كاهش آسيب‌ از طريق درمان با متادون از سال ۸۱ شروع شده است و درمان با متادون باعث كاهش مواد افيوني غيرقانوني، كاهش تزريق مشترك، كاهش پرخاشگري و بهتر شدن وضعيت خلقي اجتماعي افراد، كاهش بروز اچ‌آي‌وي و هپاتيت‌ها مي‌شود. سخنگوي وزارت بهداشت در اين‌باره افزود: در رويكرد كاهش آسيب تلاش اين است كه اعتياد تزريقي و پرخطر به جايگزيني آن با داروها تغيير يابد و با استفاده از داروهاي متادون و بوپرنورفين و... اعتياد آنها را كنترل كنيم. هم‌اكنون ۷۰۰ هزار نفر در مراكز كاهش آسيب و درمان اعتياد تحت پوشش برنامه درمان و كاهش آسيب اعتياد هستند و حدود 7هزار مركز تخصصي در كشور فعال است كه عمده آنها در بخش خصوصي هستند.

خدمات كاهش آسيب منقطع و مقطعي است

موضوع مداخلات پيشگيرانه براي كاهش تقاضا 3سطح جمعيت عمو