ترک اعتیاد

آشنایی بیشتر با خدمات کمپ ترک اعتیاد جمشیدیه
برنامه درمانی ارائه شده در کمپ ترک اعتیاد جمشیدیه، یک برنامه درمانی همه جانبه و در برگیرنده خدمات روان درمانی در کنار درمان جسمانی می باشد. کلیه خدمات ارائه شده در این مرکز تحت نظر مجرب ترین متخصصین، مشاورین و درمانگران اعتیاد مطابق جدیدترین متدهای درمانی انجام خواهد شد و هدف ما علاوه بر درمان اعتیاد ایجاد آرامش خاطر برای بیماران و خانواده های آنها می باشد به همین جهت طیف گسترده ای امکانات رفاهی و ورزشی در اختیار بیماران قرار گرفته است.

بنابراین برنامه درمانی ارائه شده در کمپ ترک اعتیاد خصوصی جمشیدیه به روش درمان غیردارویی و تحت نظر پزشک، روانشناس و مددیار اعتیاد و مددیار خانواده می باشد. در این روش با در نظر گرفتن تمامی جنبه های بیماری اعتیاد (جسمی، روانی و روحی) در دوره ای ۲۱ روزه (قابل تمدید به دوره های بیشتر)، درمان بیماران صورت می گیرد. بکارگیری تکنیک های درمانی پیشرفته و مدرن در کنار برنامه های درمانی موثر و بهره مندی از صمیمی ترین تیم متخصصان سلامت روان و مجرب ترین درمانگران اعتیاد باعث رضایت و بهبودی حداکثری درصدی بیماران و مراجعین ما شده است. تلاش ما در کمپ جمشیدیه بر این امر متمرکز است که بیماران اعتیاد به الکل، اعتیاد به مواد مخدر، تروما، افسردگی، اضطراب، فرسودگی شغلی و تشخیص دوگانه دست و پنجه نرم می کنند، بهبود یافته و به امید آینده ای روشن به آغوش گرم خانواده خود برگردند.
9 خرداد 1400
ترک هروئین

ترک هروئین

بهترین و سریعترین روش ترک هروئین کمپ ترک اعتیاد جمشیدیه، بهترین کمپ ترک اعتیاد تهران: بهترین و سریعترین روش ترک هروئین، درمان و ترک بستری در کمپ ترک اعتیاد جمشیدیه، به عنوان بهترین کمپ ترک اعتیاد تهران تحت نظر روانپزشک متخصص ترک اعتیاد و تیم […]
29 خرداد 1400
ترک متادون

ترک متادون

بهترین و سریعترین روش ترک متادون کمپ ترک اعتیاد جمشیدیه، کمپ ترک اعتیاد لاکچری جمشیدیه: بهترین و سریعترین روش ترک متادون، درمان و ترک بستری در کمپ ترک اعتیاد جمشیدیه، به عنوان بهترین کمپ ترک اعتیاد تهران تحت نظر روانپزشک متخصص ترک اعتیاد و تیم […]
3 تیر 1400
ترک تریاک

ترک تریاک

بهترین و سریعترین روش ترک تریاک کمپ ترک اعتیاد جمشیدیه، بهترین کمپ ترک اعتیاد تهران: بهترین و سریعترین روش ترک تریاک، درمان و ترک بستری در کمپ ترک اعتیاد جمشیدیه، به عنوان بهترین کمپ ترک اعتیاد تهران تحت نظر روانپزشک متخصص ترک اعتیاد و تیم […]
4 تیر 1400
ترک مرفین

ترک مرفین

بهترین و سریعترین روش ترک مرفین کمپ ترک اعتیاد جمشیدیه، کمپ ترک اعتیاد شبانه روزی جمشیدیه: بهترین و سریعترین روش ترک مرفین، درمان و ترک بستری در کمپ ترک اعتیاد جمشیدیه، به عنوان بهترین کمپ ترک اعتیاد تهران تحت نظر روانپزشک متخصص ترک اعتیاد و […]
12 تیر 1400
ترک الکل

ترک الکل

بهترین و سریعترین روش ترک الکل کمپ ترک اعتیاد جمشیدیه، بهترین کمپ ترک اعتیاد شبانه روزی: بهترین و سریعترین روش ترک الکل، درمان و ترک بستری در کمپ ترک اعتیاد جمشیدیه، به عنوان بهترین کمپ ترک اعتیاد تهران تحت نظر روانپزشک متخصص ترک اعتیاد و […]
12 تیر 1400
ترک ماری جوانا

ترک ماری جوانا

بهترین و سریعترین روش ترک ماری جوانا بهترین و سریعترین روش ترک ماری جوانا، درمان و ترک بستری در کمپ ترک اعتیاد جمشیدیه، به عنوان بهترین کمپ ترک اعتیاد تهران تحت نظر روانپزشک متخصص ترک اعتیاد و تیم روانشناسی می باشد تا بیماران امکان روان […]
21 مهر 1400
ترک شیشه

ترک شیشه

بهترین و سریعترین روش ترک شیشه بهترین و سریعترین روش ترک شیشه، درمان و ترک بستری در کمپ ترک اعتیاد جمشیدیه، به عنوان بهترین کمپ ترک اعتیاد تهران تحت نظر روانپزشک متخصص ترک اعتیاد و تیم روانشناسی می باشد تا بیماران امکان روان درمانی در […]
21 مهر 1400
ترک کوکائین

ترک کوکائین

بهترین و سریعترین روش ترک کوکائین بهترین و سریعترین روش ترک کوکائین، درمان و ترک بستری در کمپ ترک اعتیاد جمشیدیه، به عنوان بهترین کمپ ترک اعتیاد تهران تحت نظر روانپزشک متخصص ترک اعتیاد و تیم روانشناسی می باشد تا بیماران امکان روان درمانی در […]
24 مهر 1400
ترک شربت اپیوم

ترک شربت اپیوم

بهترین و سریعترین روش ترک شربت اپیوم بهترین و سریعترین روش ترک شربت  اپیوم، درمان و ترک بستری در کمپ ترک اعتیاد جمشیدیه، به عنوان بهترین کمپ ترک اعتیاد تهران تحت نظر روانپزشک متخصص ترک اعتیاد و تیم روانشناسی می باشد تا بیماران امکان روان […]
25 مهر 1400
ترک ب2

ترک ب2

بهترین و سریعترین روش ترک ب2 بهترین و سریعترین روش ترک ب2، درمان و ترک بستری در کمپ ترک اعتیاد جمشیدیه، به عنوان بهترین کمپ ترک اعتیاد تهران تحت نظر روانپزشک متخصص ترک اعتیاد و تیم روانشناسی می باشد تا بیماران امکان روان درمانی در […]
26 مهر 1400
ترک آلپرازولام

ترک آلپرازولام

بهترین و سریعترین روش ترک آلپرازولام بهترین و سریعترین روش ترک آلپرازولام، درمان و ترک بستری در کمپ ترک اعتیاد جمشیدیه، به عنوان بهترین کمپ ترک اعتیاد تهران تحت نظر روانپزشک متخصص ترک اعتیاد و تیم روانشناسی می باشد تا بیماران امکان روان درمانی در […]
28 مهر 1400
ترک کلونازپام

ترک کلونازپام

بهترین و سریعترین روش ترک کلونازپام بهترین و سریعترین روش ترک کلونازپام، درمان و ترک بستری در کمپ ترک اعتیاد جمشیدیه، به عنوان بهترین کمپ ترک اعتیاد تهران تحت نظر روانپزشک متخصص ترک اعتیاد و تیم روانشناسی می باشد تا بیماران امکان روان درمانی در […]
1 آبان 1400
ترک ریتالین

ترک ریتالین

بهترین و سریعترین روش ترک ریتالین بهترین و سریعترین روش ترک ریتالین، درمان و ترک بستری در کمپ ترک اعتیاد جمشیدیه، به عنوان بهترین کمپ ترک اعتیاد تهران تحت نظر روانپزشک متخصص ترک اعتیاد و تیم روانشناسی می باشد تا بیماران امکان روان درمانی در […]
3 آبان 1400
ترک دیازپام

ترک دیازپام

بهترین و سریعترین روش ترک دیازپام بهترین و سریعترین روش ترک دیازپام، درمان و ترک بستری در کمپ ترک اعتیاد جمشیدیه، به عنوان بهترین کمپ ترک اعتیاد تهران تحت نظر روانپزشک متخصص ترک اعتیاد و تیم روانشناسی می باشد تا بیماران امکان روان درمانی در […]
8 آبان 1400
ترک زولپیدم

ترک زولپیدم

بهترین و سریعترین روش ترک زولپیدم بهترین و سریعترین روش ترک زولپیدم، درمان و ترک بستری در کمپ ترک اعتیاد جمشیدیه، به عنوان بهترین کمپ ترک اعتیاد تهران تحت نظر روانپزشک متخصص ترک اعتیاد و تیم روانشناسی می باشد تا بیماران امکان روان درمانی در […]
10 آبان 1400
ترک کراک

ترک کراک

بهترین و سریعترین روش ترک کراک بهترین و سریعترین روش ترک کراک، درمان و ترک بستری در کمپ ترک اعتیاد جمشیدیه، به عنوان بهترین کمپ ترک اعتیاد تهران تحت نظر روانپزشک متخصص ترک اعتیاد و تیم روانشناسی می باشد تا بیماران امکان روان درمانی در […]
13 آبان 1400
ترک اکستازی

ترک اکستازی

بهترین و سریعترین روش ترک اکستازی بهترین و سریعترین روش ترک اکستازی، درمان و ترک بستری در کمپ ترک اعتیاد جمشیدیه، به عنوان بهترین کمپ ترک اعتیاد تهران تحت نظر روانپزشک متخصص ترک اعتیاد و تیم روانشناسی می باشد تا بیماران امکان روان درمانی در […]
15 آبان 1400
ترک پتیدین

ترک پتیدین

بهترین و سریعترین روش ترک پتیدین بهترین و سریعترین روش ترک پتیدین، درمان و ترک بستری در کمپ ترک اعتیاد جمشیدیه، به عنوان بهترین کمپ ترک اعتیاد تهران تحت نظر روانپزشک متخصص ترک اعتیاد و تیم روانشناسی می باشد تا بیماران امکان روان درمانی در […]
18 آبان 1400
ترک اکسی کدون

ترک اکسی کدون

بهترین و سریعترین روش ترک اکسی کدون بهترین و سریعترین روش ترک اکسی کدون، درمان و ترک بستری در کمپ ترک اعتیاد جمشیدیه، به عنوان بهترین کمپ ترک اعتیاد تهران تحت نظر روانپزشک متخصص ترک اعتیاد و تیم روانشناسی می باشد تا بیماران امکان روان […]
30 آبان 1400
ترک فنتانیل

ترک فنتانیل

بهترین و سریعترین روش ترک فنتانیل بهترین و سریعترین روش ترک فنتانیل، درمان و ترک بستری در کمپ ترک اعتیاد جمشیدیه، به عنوان بهترین کمپ ترک اعتیاد تهران تحت نظر روانپزشک متخصص ترک اعتیاد و تیم روانشناسی می باشد تا بیماران امکان روان درمانی در […]
6 آذر 1400
کمپ ترک اعتیاد

ترک کتامین

بهترین و سریعترین روش ترک کتامین بهترین و سریعترین روش ترک کتامین، درمان و ترک بستری در کمپ ترک اعتیاد جمشیدیه، به عنوان بهترین کمپ ترک اعتیاد تهران تحت نظر روانپزشک متخصص ترک اعتیاد و تیم روانشناسی می باشد تا بیماران امکان روان درمانی در […]
27 آذر 1400
ترک داروهای ضد افسردگی

ترک داروهای ضد افسردگی

بهترین و سریعترین روش ترک داروهای ضد افسردگی بهترین و سریعترین روش ترک داروهای ضد افسردگی، درمان و ترک بستری در کمپ ترک اعتیاد جمشیدیه، به عنوان بهترین کمپ ترک اعتیاد تهران تحت نظر روانپزشک متخصص ترک اعتیاد و تیم روانشناسی می باشد تا بیماران […]
16 تیر 1403
درمان استفراغ بعد از ترک اعتیاد

درمان استفراغ بعد از ترک اعتیاد

کمپ ترک اعتیاد جمشیدیه، کمپ ترک اعتیاد خصوصی جمشیدیه: ترک اعتیاد یکی از چالش‌برانگیزترین مراحل برای افرادی است که به مصرف مواد مخدر یا الکل وابسته‌اند. در این مسیر، افراد ممکن است با علائم جسمی و روانی متعددی مواجه شوند که یکی از آن‌ها استفراغ است. […]