کلینیک ترک اعتیاد

خدمات روانپزشکی

خدمات روانپزشکی

از خدمات مفید به جهت درمان اعتیاد، ارائه و دریافت خدمات روانپزشکی در کمپ ترک اعتیاد می باشد که تاثیر بسزایی بر روند درمان بیماران دارد در همین راستا خدمات روانپزشکی در کمپ ترک اعتیاد شبانه روزی جمشیدیه، از اهمیت بسیار بالایی برخوردار است.

کمپ ترک اعتیاد جمشیدیه، با امکانات بیمارستانی، رفاهی و هتلینگ 5 ستاره آماده ارائه خدمات به کلیه بیماران اعتیاد می باشد.

درمان اعتیاد با داروهای روانپزشکی

در مراکز درمانی از داروهای مختلفی به جهت ترک اعتیاد استفاده می شود که سوء مصرف این داروها عوارض مخربی برای مصرف کننده به همراه دارد. اما برنامه درمانی و ترک اعتیاد در کمپ ترک اعتیاد جمشیدیه درمان بدون استفاده از هیچگونه از دارو ها و شبه مخدرها است. بطور کلی باید بدانید که در کمپ جمشیدیه از هیچگونه شبه مخدر مثل برای درمان اعتیاد استفاده نمی شود چرا که این داروها نه تنها کمکی به ترک و درمان مصرف کننده نمی کند بلکه باعث اعتیاد و وابستگی می شوند.

 خدمات روانپزشکی درمان و ترک اعتیاد

از آنجایی که خدمات روان درمانی، با درمان اعتیاد ارتباط مستقیمی دارد. در کمپ ترک اعتیاد شبانه روزی جمشیدیه، افراد مبتلا به سوء مصرف مواد، مواد مخدر و محرک بصورت اختصاصی و فردی در محیطی آرام، ایزوله و با امکانات رفاهی درمان می‌شوند.

تیم مراقبت‌های چندگانه شامل روانپزشکان و روانشناسان اعتیاد، مشاوران دارویی، کارشناسان پزشکی بالینی مجاز، پرستاران و سایر متخصصان به بیماران خدمات‌رسانی می‌کنند. کمپ ترک اعتیاد جمشیدیه برای درمان اعتیاد، برنامه درمان بستری و برنامه مراقبت‌های دائمی را برای بیماران به همراه دارد.