گروه درمانی

گروه درمانی

گروه درمانی

گروه درمانی که از موثرترین روش های ترک اعتیاد می باشد و یک متد درمانی است که در کمپ ترک اعتیاد جمشیدیه توسط روانشناس برگزار می شود و از مزایای متعددی برخوردار است. این متد درمان می تواند بخش بسیار مهمی از برنامه درمان اعتیاد باشد و طبق بررسی های انجام شده این روش، بسیار موثر در درمان اعتیاد می باشد.

روال برگزاری جلسات بصورت هفتگی می باشد و بیماران احساس تنهایی خود را به دلیل وجود درمانگران از دست می دهند. این جلسات به بیماران کمک می کند تا رفتارهای مخرب خود را کنار گذاشته و رفتارهای صحیح اجتماعی را جایگزین کنند و بتوانند به کمک درمانگران سبک زندگی خود را تغییر دهند.

گروه درمانی

گروه درمانی

گروه درمانی چیست؟

این روش درمان به کمک تعداد بسیاری از بیماران با تجربه برگزار می شود و طی این جلسات بیماران به کمک مشاورین به کمک و بهبود بیماری خود می پردازند.

این متد درمان از روش هایی است که در کمپ ترک اعتیاد شبانه روزی جمشیدیه، برای ترک اعتیاد استفاده می شود. در طی جلسات، روانشناس یک موضوع را مطرح می کند و بیماران و مشاورین در خصوص آن گپ می زنند و روانشناس علاوه بر مدیریت شرایط به هدایت بیماران می پردازد.

این متد درمان در بهبود بیماری های متعددی بکار می رود که برخی از آنها عبارتند از:

رشد فردی

ترک اعتیاد

خودآگاهی

مدیریت و کنترل خشم

سوء استفاده های جنسی

مهارت های فرزندپروری

طلاق و مشکلات ارتباطی

سوگ از دست دادن عزیزان

بهبود و پرورش مهارت های اجتماعی

خودآگاهی و تقویت مسئولیت پذیری

گروه درمانی ترک اعتیاد

گروه درمانی ترک اعتیاد

ترک اعتیاد با مشاوره گروهی

ترک اعتیاد به کمک شرکت در جلسات گروه درمانی ابتدا در سال 1940 میلادی شروع شد و برای ترک اعتیاد بسیار مفید واقع شده است. به همین جهت و باتوجه به تاثیرگذاری بالای این روش، این متد درمانی یکی از اصلی ترین خدمات ارائه شده در کمپ ترک اعتیاد جمشیدیه می باشد.