آیا والدین معتاد همیشه فرزندان معتاد تربیت می کنند؟

28 اسفند 1400
کمپ ترک اعتیاد

آیا والدین معتاد همیشه فرزندان معتاد تربیت می کنند؟

کمپ ترک اعتیاد جمشیدیه، کمپ ترک اعتیاد خصوصی جمشیدیه: در نسل های گذشته، اکثر مردم بر این باور بودند که اعتیاد صرفاً یک ضعف در شخصیت و سبک زندگی است که برخی افراد به سادگی آن را انتخاب می کنند. با این حال، در دو […]