29 اردیبهشت 1403
افسردگی بعد از ترک شیشه

افسردگی بعد از ترک شیشه

کمپ ترک اعتیاد جمشیدیه، کمپ ترک اعتیاد خصوصی جمشیدیه: از آنجایی که اعتیاد به شیشه وابستگی عمیق روانی و یا جسمانی ایجاد می کند، ترک شیشه تأثیرات عمیقی بر روی سلامت روانی و جسمی افراد وارد می کند که افسردگی یکی از عوارض شایع و مهمی […]