بهترین روش درمان بدن درد بعد از ترک متادون

15 اردیبهشت 1403
کمپ ترک اعتیاد

بدن درد بعد از ترک متادون چند روز طول میکشد؟

کمپ ترک اعتیاد جمشیدیه، کمپ ترک اعتیاد خصوصی: متادون، شبه مخدری بسیار قوی است که متاسفانه توسط برخی بیماران از آن برای ترک هروئین و دیگر مواد افیونی همچون ترک تریاک استفاده می کنند. که این مصرف خود باعث وابستگی و اعتیاد می شود و […]