31 اردیبهشت 1401
کمپ ترک اعتیاد

اعتیاد در زنان

کمپ ترک اعتیاد جمشیدیه، بهترین کمپ ترک اعتیاد تهران: شاید تصورش را هم نکنید که مادران نیز ممکن است به مسکن های مخدر اعتیاد پیدا کنند. همه گیری اعتیاد به مواد مخدر تلفات سنگینی بر زندگی زنان وارد کرده است. مرگ و میر ناشی از […]