تغذیه مناسب در ترک متادون

29 مهر 1402
کمپ ترک اعتیاد

برای ترک متادون چه بخوریم؟

کمپ ترک اعتیاد جمشیدیه، بهترین کمپ ترک اعتیاد تهران: متادون یک داروی مصرفی است که به عنوان درمانی برای اعتیاد به مواد مخدر مورد استفاده قرار می‌گیرد. این دارو اغلب برای کمک به افراد در ترک اعتیاد به مواد مخدر مصرف می‌شود، اما متادون نیز […]