تنظیم هیجان ها در فرد مصرف کننده مواد مخدر

9 تیر 1400
کمپ ترک اعتیاد

تنظیم هیجان ها در فرد مصرف کننده مواد مخدر

کمپ ترک اعتیاد جمشیدیه، بهترین کمپ ترک اعتیاد تهران:هدف از یادگیری مهارت های تنظیم هیجانی این است که افراد هیجان های خود را بپذیرند، به شیوه ای مناسب ابراز کنند و در صورت لزوم آن را تعدیل و تنظیم کنند. کنترل هیجان ها مخصوصاً هیجانات […]