خطرات مصرف الکل و مواد بر سلامت

11 تیر 1400
کمپ ترک اعتیاد

نقش بهداشت در بهبودی اعتیاد

کمپ ترک اعتیاد جمشیدیه، کمپ ترک اعتیاد شبانه روزی: اعتیاد مشکلی در بهداشت روانی است که در رأس همه ی مشکلات می باشد و نسبت به هر مسأله و مشکل قابل پیش گیری دیگری در سلامت ، باعث به وجود آمدن بیماری ها و ناتوانی […]