9 بهمن 1400
کمپ ترک اعتیاد

علائم اوردوز متادون

کمپ ترک اعتیاد جمشیدیه، کمپ ترک اعتیاد خصوصی جمشیدیه: اگرچه برخی از کمپ های ترک اعتیاد، از متادون به عنوان داروی کمکی در روند بهبودی افراد از اعتیاد به سایر مواد مخدر استفاده می کنند، اما خطر سوء مصرف، اعتیاد و در نهایت اوردوز را نیز […]