رابطه اعتیاد و ناتوانی ذهنی

3 اردیبهشت 1401
کمپ ترک اعتیاد

رابطه اعتیاد و ناتوانی ذهنی

کمپ ترک اعتیاد جمشیدیه، بهترین کمپ ترک اعتیاد تهران: تقریباً 5 درصد از افرادی که به  ناتوانی ذهنی مبتلا هستند، به مصرف مواد مخدر اعتیاد پیدا می کنند. درمان برای این افراد بسیار مهم و ضروری است، اما باید متناسب با نیازهای خاص آنها باشد. […]