9 تیر 1400
کمپ ترک اعتیاد جمشیدیه

رابطه بیماری‌های روانی و اعتیاد

کمپ ترک اعتیاد جمشیدیه، بهترین کمپ ترک اعتیاد: اعتیاد به عنوان یک اختلال روان پزشکی تشخیص داده شده است. برخی دیگر از اختلالات روان پزشکی درمان نشده برانگیزاننده مصرف هستند. برای مثال، برخی از معتادان برای رهایی از خلق افسرده به الکل یا مواد محرک […]