9 بهمن 1400
کمپ ترک اعتیاد

علائم اوردوز متادون

کمپ ترک اعتیاد جمشیدیه، بهترین کمپ ترک اعتیاد تهران: اگرچه برخی از کمپ های ترک اعتیاد، از متادون به عنوان داروی کمکی در روند بهبودی افراد از اعتیاد به سایر مواد مخدر استفاده می کنند، اما خطر سوء مصرف، اعتیاد و در نهایت اوردوز را […]