25 فروردین 1403
کمپ ترک اعتیاد

علائم مصرف شربت اپیوم

کمپ ترک اعتیاد جمشیدیه، کمپ ترک اعتیاد خصوصی جمشیدیه: شربت اپیوم که به عنوان شربت تریاک نیز شناخته می‌شود، مخلوطی از تریاک و الکل است. تریاک ماده مخدری است که از گیاه خشخاش به دست می‌آید. شربت اپیوم زمانی به عنوان داروی مسکن و ضد سرفه […]