7 اسفند 1400
کمپ ترک اعتیاد

عوارض مصرف الکل

بهترین کمپ ترک اعتیاد، کمپ ترک اعتیاد خصوصی جمشیدیه: اعتیاد به الکل ممکن است تاثیرات بسیار زیادی بر زندگی فرد داشته باشد. این امر عواملی فراتر از شغل و روابط فرد را در برمی‌گیرد. از نظر علمی، الکل به طور جدی بر سلامت فرد و […]