13 آبان 1402
عوارض مصرف مرفین

عوارض مصرف مرفین

کمپ ترک اعتیاد خصوصی جمشیدیه، بهترین کمپ ترک اعتیاد: مرفین ها گروهی از داروها هستند که برای کاهش درد و به عنوان مسکن‌های قوی مورد استفاده قرار می‌گیرند. این داروها از جمله مرفین، کدئین، اوکسیکودون، هیدروکودون و فنتانیل هستند. با وجود اثرات مثبت این داروها […]