5 خرداد 1403
کمپ ترک اعتیاد

عوارض مصرف شیره تریاک

کمپ ترک اعتیاد جمشیدیه، کمپ ترک اعتیاد خصوصی جمشیدیه: مصرف مواد مخدر از جمله مسائلی است که تاثیرات گسترده‌ای بر فرد، خانواده و جامعه دارد. شیره تریاک یکی از این مواد مخدر است که به دلیل خواص اعتیادآورش، می‌تواند زندگی افراد را تحت تأثیر قرار دهد. […]