22 مهر 1402
کمپ ترک اعتیاد

عوارض مصرف هروئین

کمپ ترک اعتیاد جمشیدیه، بهترین کمپ ترک اعتیاد خصوصی: هروئین یکی از قدیمی‌ترین و مخدرهای خطرناک جهان است که در سال‌های اخیر به یکی از مهم‌ترین مشکلات اجتماعی و بهداشتی تبدیل شده است. این ماده مخدر از گروه اپیوئیدها بوده و تأثیرات آن به سرعت به […]