عوارض مصرف همزمان الکل و ملاتونین

26 آذر 1401
کمپ ترک اعتیاد

عوارض مصرف همزمان الکل و ملاتونین

کمپ ترک اعتیاد جمشیدیه، کمپ ترک اعتیاد خصوصی جمشیدیه: بدن ما بطور طبیعی هورمون ملاتونین را در مغز ترشح می کند. این هورمون، مسئولیت کنترل چرخه های خواب و بیداری را بر عهده دارد. مقادیر کمی از هورمون ملاتونین در برخی از غذاها از جمله […]