قلیان، شیشه، تنباکو، آمفتامین

12 تیر 1400
کمپ ترک اعتیاد

در برخی قهوه خانه ها آمفتامین و شیشه در تنباکوی قلیان ها ریخته می شود

کمپ ترک اعتیاد جمشیدیه، بهترین کمپ ترک اعتیاد تهران: وزارت بهداشت به شدت به دنبال اجرای قانون است اما وزارت کشور به جهت مسائل مختلف مخالف اجرای قانون جامع کنترل و مبارزه با دخانیات است. قائم مقام و معاون کل وزارت بهداشت گفت: در برخی قهوه […]