مدت زمان علائم ترک مرفین

18 فروردین 1403
برای دفع مرفین چی بخوریم؟

برای دفع مرفین چی بخوریم؟

کمپ ترک اعتیاد جمشیدیه، کمپ ترک اعتیاد خصوصی جمشیدیه: مرفین یک مسکن مخدر قوی است که برای تسکین درد شدید تجویز می‌شود. این دارو می‌تواند اعتیاد آور باشد و قطع مصرف ناگهانی آن می‌تواند علائم ترک ناخوشایندی ایجاد کند. به همین جهت ضروری است تا هرگونه […]