وقتی با یک فرد الکلی ازدواج می کنید چه کاری می توانید انجام دهید؟

25 تیر 1401
کمپ ترک اعتیاد

حقایق ازدواج با فرد الکلی

کمپ ترک اعتیاد خصوصی جمشیدیه، بهترین کمپ ترک اعتیاد تهران: ازدواج با یک فرد الکلی، ممکن است ترسناک و استرس زا باشد. می توانید بسیاری از احساسات خود را در مورد آنچه که در نتیجه اعتیاد به الکل همسرتان اتفاق می افتد درونی کنید و […]