کمپ ترک اعتیاد شبانه روزی

12 تیر 1400
کمپ ترک اعتیاد

نگهداری از کودکان معتاد پس از سم زدایی در مراکز شبه خانواده

کمپ ترک اعتیاد جمشیدیه، کمپ ترک اعتیاد شبانه روزی: کودکان معتاد تا هر زمانی که نگرانی بهزیستی در خصوص آنان برطرف نشود، می توانند در مراکز شبه خانواده بمانند و به خانواده شان بازگردانده نمیشوند/ ستاد مبارزه با مواد مخدر در خصوص نگهداری از این کودکان […]
11 تیر 1400
کمپ ترک اعتیاد

ضرورت وجود مراکز ترک اعتیاد VIP

کمپ ترک اعتیاد جمشیدیه، بهترین کمپ ترک اعتیاد تهران: برخی افراد با بستری شدن افراد معتاد در مراکز ترک اعتیاد لاکچری با امکانات بالا مخالف اند و دلایلی برای نظر خود دارند. در ادامه به برسسی دلایل ضرورت وجود این نوع مراکز در سطح کشور […]
9 خرداد 1400

بستری ترک اعتیاد

خدمات درمان اعتیاد بستری ترک اعتیاد بدون حضور روانپزشک و دریافت خدمات روان درمانی، باعث ایجاد مشکلات فراوان بر جسم و روان بیمار می گردد. درمان اعتیاد بدون برنامه درمانی صحیح، نه تنها باعث ترک اعتیاد نمی باشد بلکه باعث ایجاد مشکلات جسمانی، روانی و […]