15 اردیبهشت 1403
کمپ ترک اعتیاد

بدن درد بعد از ترک متادون چند روز طول میکشد؟

کمپ ترک اعتیاد جمشیدیه، کمپ ترک اعتیاد خصوصی: متادون، شبه مخدری بسیار قوی است که متاسفانه توسط برخی بیماران از آن برای ترک هروئین و دیگر مواد افیونی همچون ترک تریاک استفاده می کنند. که این مصرف خود باعث وابستگی و اعتیاد می شود و […]
9 دی 1402
کمپ ترک اعتیاد

عوارض مصرف متادون

کمپ ترک اعتیاد جمشیدیه، کمپ ترک اعتیاد خصوصی جمشیدیه: متادون یک شبه مخدر است که در ابتدا به عنوان یک درمان برای درمان وابستگی به مواد مخدر تولید شد. اما با پیشرفت زمان، مصرف متادون بطور رایج به عنوان یک مواد مخدر غیرقانونی نیز شناخته […]
29 مهر 1402
کمپ ترک اعتیاد

برای ترک متادون چه بخوریم؟

کمپ ترک اعتیاد جمشیدیه، کمپ ترک اعتیاد خصوصی جمشیدیه: متادون یک داروی مصرفی است که به عنوان درمانی برای اعتیاد به مواد مخدر مورد استفاده قرار می‌گیرد. این دارو اغلب برای کمک به افراد در ترک اعتیاد به مواد مخدر مصرف می‌شود، اما متادون نیز […]
1 مهر 1402
عوارض متادون بر مردان

عوارض متادون بر مردان

کمپ ترک اعتیاد جمشیدیه، بهترین کمپ ترک اعتیاد خصوصی: متادون یک شبه مخدر می‌باشد که متاسفانه به عنوان یک داروی جایگزین برای مواد مخدر مانند هروئین و متامفتامین بکار می‌رود و در بهبود توانایی فرد برای حفظ تعادل در زندگی روزمره و کاهش نیاز به مصرف […]