آیا آبجو به دفع سنگ کلیه کمک می کند؟

12 آبان 1401
کمپ ترک اعتیاد

تاثیر آبجو بر درمان سنگ کلیه

کمپ ترک اعتیاد جمشیدیه، بهترین کمپ ترک اعتیاد: یکی از باورهای اشتباه در خصوص سنگ کلیه امکان درمان آن به کمک مصرف آبجو می باشد که به همین جهت در این مقاله به بررسی تاثیر آبجو بر درمان سنگ کلیه خواهیم پرداخت. دفع سنگ کلیه ممکن […]