اثرات اکستازی بر سیستم عصبی

14 آذر 1400
کمپ ترک اعتیاد

تاثیر مصرف اکستازی بر مغز

کمپ ترک اعتیاد جمشیدیه، بهترین کمپ ترک اعتیاد: متیلن دی اکسی مت آمفتامین (MDMA)، که به عنوان اکستازی یا “مولی” نیز شناخته می شود، یک محرک صنعتی مشتق شده از آمفتامین است. این دارو اثراتی مانند احساس تحریک ذهنی، کاهش اضطراب و افزایش ادراک حسی […]