تاثیر مدیتیشن در ترک اعتیاد

17 اردیبهشت 1401
کمپ ترک اعتیاد

تاثیر مدیتیشن در ترک اعتیاد

کمپ ترک اعتیاد جمشیدیه، کمپ ترک اعتیاد خصوصی جمشیدیه: مدیتیشن را می توان در برنامه های درمان اعتیاد و همچنین زندگی روزمره گنجاند تا به افراد کمک کند به آرامش برسند و بدون عود مجدد اعتیاد بتوانند با استرس مقابله کنند به همین جهت در […]