12 تیر 1400
کمپ ترک اعتیاد

نگهداری از کودکان معتاد پس از سم زدایی در مراکز شبه خانواده

کمپ ترک اعتیاد جمشیدیه، کمپ ترک اعتیاد شبانه روزی: کودکان معتاد تا هر زمانی که نگرانی بهزیستی در خصوص آنان برطرف نشود، می توانند در مراکز شبه خانواده بمانند و به خانواده شان بازگردانده نمیشوند/ ستاد مبارزه با مواد مخدر در خصوص نگهداری از این کودکان […]
11 تیر 1400
کمپ ترک اعتیاد

ضرورت وجود مراکز ترک اعتیاد VIP

کمپ ترک اعتیاد جمشیدیه، بهترین کمپ ترک اعتیاد تهران: برخی افراد با بستری شدن افراد معتاد در مراکز ترک اعتیاد لاکچری با امکانات بالا مخالف اند و دلایلی برای نظر خود دارند. در ادامه به برسسی دلایل ضرورت وجود این نوع مراکز در سطح کشور […]
9 خرداد 1400

آمبولانس انتقال بیمار اعتیاد

انتقال بیماران اعتیاد به کمپ ترک اعتیاد جمشیدیه از اصلی ترین نگرانی ها و چالش های خانواده بیماران اعتیاد به مواد اعتیادآور، نحوه انتقال بیمار به کمپ ترک اعتیاد می باشد. چرا که همواره با مقاومت بیمار از مراجعه به کمپ ترک اعتیاد شبانه روزی رو […]