1 فروردین 1401
کمپ ترک اعتیاد

پیشگیری از اعتیاد نوجوانان

کمپ ترک اعتیاد جمشیدیه، بهترین کمپ ترک اعتیاد تهران: تعداد بیشماری از زوج ها و والدین در مورد رویدادهای مهم زندگی و تصمیمات دشوار اختلاف نظر پیدا می کنند. پول، وظایف منزل، برنامه کاری و بسیاری از مسائل دیگر به راحتی می تواند منجر به […]
28 اسفند 1400
کمپ ترک اعتیاد

آیا والدین معتاد همیشه فرزندان معتاد تربیت می کنند؟

کمپ ترک اعتیاد جمشیدیه، کمپ ترک اعتیاد شبانه روزی جمشیدیه: در نسل های گذشته، اکثر مردم بر این باور بودند که اعتیاد صرفاً یک ضعف در شخصیت و سبک زندگی است که برخی افراد به سادگی آن را انتخاب می کنند. با این حال، در […]
21 اسفند 1400
کمپ ترک اعتیاد

عود اعتیاد یک فرصت است نه یک شکست

کمپ ترک اعتیاد جمشیدیه، کمپ ترک اعتیاد شبانه روزی: عود مجدد اعتیاد زمانی روی می دهد که فرد پس از تکمیل یک دوره درمان سوء مصرف مواد، دوباره شروع به مصرف یک ماده مخدر به انتخاب خودش می کند. اگر عود مجدد ناتوانی در حفظ […]
14 اسفند 1400
کمپ ترک اعتیاد

مشکلات خانواده یک معتاد

کمپ ترک اعتیاد جمشیدیه، بهترین کمپ ترک اعتیاد شبانه روزی: در کمپ ترک اعتیاد خصوصی جمشیدیه، ما از نزدیک تجربه کرده‌ایم که همزیستی با یک فرد مبتلا به اعتیاد یا الکلی تا چه اندازه می‌ تواند دشوار باشد. ما ترس هایی را که خانواده ها […]