16 بهمن 1400
کمپ ترک اعتیاد

6 بهانه رایج معتادین

کمپ ترک اعتیاد جمشیدیه، بهترین کمپ ترک اعتیاد تهران: تجربه ثابت کرده است که، در سه زمان خانواده ها ملزم به روبرو شدن با چالش بهانه آوردن فرد معتاد برای اجتناب از کمک می شوند. اولین آن، قبل از تحت درمان قرار گرفتن و ادامه […]
9 بهمن 1400
کمپ ترک اعتیاد

علائم اوردوز متادون

کمپ ترک اعتیاد جمشیدیه، بهترین کمپ ترک اعتیاد تهران: اگرچه برخی از کمپ های ترک اعتیاد، از متادون به عنوان داروی کمکی در روند بهبودی افراد از اعتیاد به سایر مواد مخدر استفاده می کنند، اما خطر سوء مصرف، اعتیاد و در نهایت اوردوز را […]
2 بهمن 1400
کمپ ترک اعتیاد

تفاوت وابستگی و اعتیاد چیست؟

کمپ ترک اعتیاد جمشیدیه، بهترین کمپ ترک اعتیاد: اعتیاد عبارت است از سوء مصرف مواد مخدر، با وجود آگاهی فرد از عواقب مصرف مواد مخدر زمانی که فرد نسبت به مواد مخدر اعتیاد پیدا می کند، نمی تواند مصرف مواد مخدر را متوقف کند. وابستگی […]
25 دی 1400
کمپ ترک اعتیاد

تاثیر تغذیه در دوران بعد از ترک اعتیاد

کمپ ترک اعتیاد جمشیدیه، بهترین کمپ ترک اعتیاد تهران: سوء مصرف مواد مخدر، از هر نوعی که باشد ممکن است عوارض کوتاه مدت اما قابل توجهی را برای سلامتی ایجاد کند. بدتر از آن، برخی از انواع اعتیاد همچنین باعث بروز بیماری های ثانویه بلند […]