26 مرداد 1400

از سرخوشی تا دیگرکشی

در سال‌های اخیر بین مواد مخدر و محرک‌زا مرز وجود داشت اما امروزه به‌دلیل ناخالصی مواد و ترکیب آنها از خانواده آمفتامین و مورفین، باعث شده تقسیم‌بندی بین مخدر و محرک‌زا مشکل شود؛ از این‌رو گاهی پژوهشگران از مواد محرک‌زا با عنوان مخدر روانگردان نام […]
26 مرداد 1400

شیشه خطری برای زندگی جنسی و عشقی زنان

عشق یک محبت خدادادی است که می تواند بنیان زندگی انسان‌ها را تشکیل بدهد شهوت ناشی از یک عشق طبیعی می تواند باعث ازدواج و تشکیل خانواده شود.اما عشق و شهوتی که بر اثر مصرف مخدر شیشه (متامفتامین ) ایجاد می‌شود می تواند زندگی زنان […]
26 مرداد 1400

برگزاری اولین کنگره ملی پیشگیری از اعتیاد به میزبانی دانشگاه پیام نور در سال 95

مدیر کل امور دانشجویان دانشگاه پیام نور از برگزاری اولین کنگره ملی پیشگیری از اعتیاد در سال 95 در این دانشگاه خبرداد. به گزارش سرویس دانشگاهی ایسنا، دکتر محمد اورکی، مدیر کل امور دانشجویان دانشگاه پیام نور گفت: اولین کنگره ملی پیشگیری از اعتیاد در […]
26 مرداد 1400

شیشه ماده‌ای محرک

شیشه ماده‌ای محرک قاچاقچیان با این شعار که شیشه مرفین ندارد، بنابراین اعتیادآور نیست مصرف آن را تبلیغ می‌نمایند. اما واقعیت این است که شیشه یک ماده محرک بسیار اعتیادآور است که در حال حاضر درمان آن از مشکل‌ترین درمان‌های سوء مصرف مواد است. ابتدا […]