26 مرداد 1400

بهترین روش ترک اعتیاد

بسیاری از معتادان هیچگاه بیماری اعتیاد خود را قبول نمی کنند و همواره آنرا انکار می کنند. این افراد بر این باورند که به مصرف مواد مخدر وابسته نیستند و هرگاه اراده کنند می توانند مصرف را قطع کنند. ترک اعتیاد در این بیماران بسیار […]
26 مرداد 1400

علل و عوامل مؤثر بر اعتیاد (۲)

عوامل مخاطره آمیز بین فردی و محیطی عوامل مربوط به خانواده – خانواده اولین مکان رشد شخصیت، تشکیل باورها و الگوهای رفتاری فرد است. خانواده علاوه بر اینکه که محل حفظ و رشد افراد و کمک به حل استرس و پاتولوژی است، منبعی برای تنش، […]
26 مرداد 1400

مفهوم وابستگی به مواد

وابستگی: سندرم بالینی با تظاهرات رفتاری ، شناختی و فیزیولوژیک است که باعث می شود فرد مصرف مواد را به رفتارهای دیگر ترجیح دهد. وابستگی در نتیجه مصرف مکرر مواد اعتیادآور روی می دهد در وابستگی سلولهای عصبی به مواجهه مکرر با مواد عادت می […]
26 مرداد 1400

قهوه و اثرات اعتیاد آور آن

بسیاری از افراد در جهان امروزی به خوردن قهوه روی آورده‌اند و برای رفع خستگی، افزایش انرژی و لاغری از انواع قهوه‌ها استفاده می‌کنند. بررسی‌ها نشان می‌دهند، قهوه به دلیل دارا بودن کافئین خاصیت اعتیاد آوری دارد و می‌تواند سبب وابستگی روانی و فیزیکی در […]