30 مرداد 1400

اکستازی

MDMA به دلیل اثرات مثبتی که یک فرد ممکن است در یک ساعت یا بیشتر بعد از مصرف یک دوز واحد تجربه کند به دارویی محبوب تبدیل شده است بخشی ازاین اثرات شامل احساس تحریک ذهنی، گرما عاطفه ، همدلی نسبت به دیگران، احساس کلی […]
30 مرداد 1400

15 درصد معتادان تزریقی ایدز دارند تشریح چگونگی احتمال طغیان HIV مثبت از طریق تزریق

رئیس مرکز تحقیقات ایدز با بیان این که حدود 15 درصد از معتادهای تزریقی HIV مثبت دارند، عنوان کرد: در صورتی که برنامه کاهش آسیب به صورت دقیق و کیفی با بودجه ای مناسب اجرا نشود دوباره شاهد طغیان در آمار ابتلا به ایدز در […]
30 مرداد 1400

افزایش آمار اعتیاد جوانان ( 26 درصد بجای سه درصد)

مواد مخدر مقوله دیرآشنایی نیست. مساله‌ای که هر چه پیشتر می‌رویم، به درد آن اضافه می‌شود. از مراحل پیشگیری تا درمان و مراقبت‌های بعدش همگی مستلزم پرداخت هزینه‌هایی است که دود می‌شود و از بین می‌رود. در این میان بسیاری از راهکارها مورد بررسی قرار […]
30 مرداد 1400

شناسایی 34 هزار بیمار مبتلا به ایدز، افزایش سهم زنان در ابتلای به ایدز

مشاور کمیته پیگیری و کنترل ایدز بهزیستی خبر داد تعداد افراد مبتلا به ایدز در ایران از میانگین جهانی کمتر است. در برنامه چهارم استراتژیک، برنامه‌ریزی به گونه‌ای صورت گرفته است که در حدود سه سال آینده بتوان به مهار و کنترل این بیماری به […]