20 مرداد 1400

فنتانیل

فنتانیل چیست؟ فنتانیل با قدرت اثر ضد دردی ۸۰ برابر مرفین، در دهه ۱۹۶۰ به پزشکی به عنوان هوشبر داخل وریدی معرفی شد.کاربرد اصلی آن به عنوان پیش دارو و آرامبخش قبل از بیهوشی در اتاق عمل است.امروزه، فنتانیل ها بطور گسترده ای برای بیهوشی […]
20 مرداد 1400

الکل هفته ای۲قربانی می‌گیرد/ تولید ۷۰ درصد الکل‌ها

طبق آمار وزارت بهداشت، دوسوم الکل های مصرفی، تولید داخل هستند و استانداردی برای تولید این مواد وجود ندارد. در اغلب این موارد الکل های طبی با مواد دیگری مخلوط شده و ترکیب مضری به دست می آید. آمارها نشان می دهد که بیش از […]
20 مرداد 1400

شناخت و آشنایی با انواع مواد مخدر

تقسیم مواد اعتیاد آور 1. مواد افیونی (خواب آور) مثل تریاک، هروئین و… 2. مواد توهم‌زا که موجب تغییر در احساس، ادراک، تفکر، قضاوت و اراده می‌شود مثل حشیش، ماریجوانا، مسکالین و … 3. مواد محرک مثل کوکائین، آمفتامین و نیکوتین 4. مواد آرام بخش […]
20 مرداد 1400

کتامین

کتامین چیست؟ کتامین نوعی داروی بیهوشی است که گاهی اوقات برای تولید یک خواب عمیق است. این دارو در سال 1963 به عنوان جایگزینی برای داروهای PCP ساخته شد و پس از آن معمولا استفاده می شود . بسیاری اوقات کتامین در دامپزشکی به عنوان […]