23 مرداد 1400

حشیش و عوارض مصرف آن

حشیش ماده‌ای‌ست که از انگم گیاه شاه‌دانه به دست می‌آید. تفاوت حشیش با ماری‌جوآنا در این است که ماری‌جوانا از برگ و گل خشک شدهٔ گیاه شاه‌دانه حاصل می‌شود. ترکیبات مؤثر در حشیش کمابیش همان ترکیبات سایر قسمت‌های گیاه شاهدانه با خلوص بالاتر است. برگ […]
23 مرداد 1400

هزینه ای کمرشکن تر از هزینه اعتیاد در کشور وجود ندارد

معاون کاهش تقاضا و مشارکت‌های مردمی ستاد مبارزه با مواد مخدر: مردم باید پای کار بیایند و بدانند که سایر آسیب دیدگان اجتماعی نیز مانند بیماران کلیوی یا کبدی، نیاز به حمایت و توجه جدی دارند. چرا مردم ما نگاه شان به یک بیمار معتاد […]
23 مرداد 1400

خانه و مدرسه گامی به‌سوی اجتماعی کردن مبارزه با مواد مخدر

افزایش ارتباطات اجتماعی برای خانواده‌ها در حوزه پیشگیری نکته مهمی است که با اجرای طرح “خانه و مدرسه” بخش اعظمی از تعاملات اجتماعی خانواده با مدرسه و سایر اولیا دانش آموزان ساماندهی می‌شود. اجرای سراسری طرح ملی «خانه و مدرسه» معروف به FAST، امسال از […]
23 مرداد 1400

متادون چیست؟

متادون از خانواده مواد شبه افیونى است و بیشتر در درمان وابستگى به سایر شبه‌افیونى‌ها نظیر هروئین، کدئین و مورفین کاربرد دارد. متادون یک شبه افیونى (اپیوئید) مصنوعى است، یعنى از مواد شیمیایى در آزمایشگاه به دست مى آید. سایر شبه افیونى‌ها یا طبیعى هستند […]