21 اسفند 1400
کمپ ترک اعتیاد

عود اعتیاد یک فرصت است نه یک شکست

کمپ ترک اعتیاد جمشیدیه، کمپ ترک اعتیاد شبانه روزی: عود مجدد اعتیاد زمانی روی می دهد که فرد پس از تکمیل یک دوره درمان سوء مصرف مواد، دوباره شروع به مصرف یک ماده مخدر به انتخاب خودش می کند. اگر عود مجدد ناتوانی در حفظ […]
14 اسفند 1400
کمپ ترک اعتیاد

مشکلات خانواده یک معتاد

کمپ ترک اعتیاد جمشیدیه، بهترین کمپ ترک اعتیاد شبانه روزی: در کمپ ترک اعتیاد خصوصی جمشیدیه، ما از نزدیک تجربه کرده‌ایم که همزیستی با یک فرد مبتلا به اعتیاد یا الکلی تا چه اندازه می‌ تواند دشوار باشد. ما ترس هایی را که خانواده ها […]
7 اسفند 1400
کمپ ترک اعتیاد

عوارض مصرف الکل

کمپ ترک اعتیاد جمشیدیه، بهترین کمپ ترک اعتیاد تهران: اعتیاد به الکل ممکن است تاثیرات بسیار زیادی بر زندگی فرد داشته باشد. این امر عواملی فراتر از شغل و روابط فرد را در برمی‌گیرد. از نظر علمی، الکل به طور جدی بر سلامت فرد و […]
30 بهمن 1400
کمپ ترک اعتیاد

مراحل مختلف شکل گیری اعتیاد

کمپ ترک اعتیاد جمشیدیه، بهترین کمپ ترک اعتیاد تهران: چه زمانی مصرف تفریحی و تجربی مواد مخدر به یک وابستگی روانی و در نهایت به اعتیاد تبدیل خواهد شد؟ در این مقاله توضیحات بیشتری را در مورد مراحل اعتیاد به مواد مخدر و اختلال سوء […]