30 مرداد 1400

سیاستگذاری در حوزه اعتیاد نیازمند مدل نظری است

یک کارشناس حوزه اعتیاد: ما در حوزه اعتیاد گرفتار «عدم تعین معرفت شناختی» یا «epistemological uncertainty» هستیم یعنی ما به لحاظ نظری و معرفتی هیچ مدل منسجم واحدی نداریم. اگر نگاه تاریخی به حوزه اعتیاد داشته باشیم این مشکل کاملا به چشم می خورد. یک […]
30 مرداد 1400

اکستازی

MDMA به دلیل اثرات مثبتی که یک فرد ممکن است در یک ساعت یا بیشتر بعد از مصرف یک دوز واحد تجربه کند به دارویی محبوب تبدیل شده است بخشی ازاین اثرات شامل احساس تحریک ذهنی، گرما عاطفه ، همدلی نسبت به دیگران، احساس کلی […]
30 مرداد 1400

15 درصد معتادان تزریقی ایدز دارند تشریح چگونگی احتمال طغیان HIV مثبت از طریق تزریق

رئیس مرکز تحقیقات ایدز با بیان این که حدود 15 درصد از معتادهای تزریقی HIV مثبت دارند، عنوان کرد: در صورتی که برنامه کاهش آسیب به صورت دقیق و کیفی با بودجه ای مناسب اجرا نشود دوباره شاهد طغیان در آمار ابتلا به ایدز در […]
30 مرداد 1400

افزایش آمار اعتیاد جوانان ( 26 درصد بجای سه درصد)

مواد مخدر مقوله دیرآشنایی نیست. مساله‌ای که هر چه پیشتر می‌رویم، به درد آن اضافه می‌شود. از مراحل پیشگیری تا درمان و مراقبت‌های بعدش همگی مستلزم پرداخت هزینه‌هایی است که دود می‌شود و از بین می‌رود. در این میان بسیاری از راهکارها مورد بررسی قرار […]