23 مرداد 1400

هزینه ای کمرشکن تر از هزینه اعتیاد در کشور وجود ندارد

معاون کاهش تقاضا و مشارکت‌های مردمی ستاد مبارزه با مواد مخدر: مردم باید پای کار بیایند و بدانند که سایر آسیب دیدگان اجتماعی نیز مانند بیماران کلیوی یا کبدی، نیاز به حمایت و توجه جدی دارند. چرا مردم ما نگاه شان به یک بیمار معتاد […]
23 مرداد 1400

خانه و مدرسه گامی به‌سوی اجتماعی کردن مبارزه با مواد مخدر

افزایش ارتباطات اجتماعی برای خانواده‌ها در حوزه پیشگیری نکته مهمی است که با اجرای طرح “خانه و مدرسه” بخش اعظمی از تعاملات اجتماعی خانواده با مدرسه و سایر اولیا دانش آموزان ساماندهی می‌شود. اجرای سراسری طرح ملی «خانه و مدرسه» معروف به FAST، امسال از […]
23 مرداد 1400

متادون چیست؟

متادون از خانواده مواد شبه افیونى است و بیشتر در درمان وابستگى به سایر شبه‌افیونى‌ها نظیر هروئین، کدئین و مورفین کاربرد دارد. متادون یک شبه افیونى (اپیوئید) مصنوعى است، یعنى از مواد شیمیایى در آزمایشگاه به دست مى آید. سایر شبه افیونى‌ها یا طبیعى هستند […]
23 مرداد 1400

پیشگیری متمرکز بر آموزش و آگاه سازی والدین

کودکان بیش از همه از والدین خود تاثیر می‌پذیرند. آگاه سازی والدین یکی از مهم ترین بخش‌های موثر در هر برنامه‌ پیشگیری از اعتیاد می‌باشد. برخلاف نوجوانان که معمولاً شیوع مصرف را بیش از حد واقعی آن فرض می‌کنند، مطالعات مختلف نشان داده‌اند که همواره […]