26 مرداد 1400

برگزاری اولین کنگره ملی پیشگیری از اعتیاد به میزبانی دانشگاه پیام نور در سال 95

مدیر کل امور دانشجویان دانشگاه پیام نور از برگزاری اولین کنگره ملی پیشگیری از اعتیاد در سال 95 در این دانشگاه خبرداد. به گزارش سرویس دانشگاهی ایسنا، دکتر محمد اورکی، مدیر کل امور دانشجویان دانشگاه پیام نور گفت: اولین کنگره ملی پیشگیری از اعتیاد در […]
26 مرداد 1400

شیشه ماده‌ای محرک

شیشه ماده‌ای محرک قاچاقچیان با این شعار که شیشه مرفین ندارد، بنابراین اعتیادآور نیست مصرف آن را تبلیغ می‌نمایند. اما واقعیت این است که شیشه یک ماده محرک بسیار اعتیادآور است که در حال حاضر درمان آن از مشکل‌ترین درمان‌های سوء مصرف مواد است. ابتدا […]
26 مرداد 1400

بهترین روش ترک اعتیاد

بسیاری از معتادان هیچگاه بیماری اعتیاد خود را قبول نمی کنند و همواره آنرا انکار می کنند. این افراد بر این باورند که به مصرف مواد مخدر وابسته نیستند و هرگاه اراده کنند می توانند مصرف را قطع کنند. ترک اعتیاد در این بیماران بسیار […]
26 مرداد 1400

علل و عوامل مؤثر بر اعتیاد (۲)

عوامل مخاطره آمیز بین فردی و محیطی عوامل مربوط به خانواده – خانواده اولین مکان رشد شخصیت، تشکیل باورها و الگوهای رفتاری فرد است. خانواده علاوه بر اینکه که محل حفظ و رشد افراد و کمک به حل استرس و پاتولوژی است، منبعی برای تنش، […]