26 مرداد 1400

وضعیت اعتیاد در محیط کار و تولید نگران‌کننده است

قائم مقام دبیر کل ستاد مبارزه با مواد مخدر می گوید: خستگی، انجام کار مضاعف و نیاز فرد به اینکه بتواند؛ فعال بماند کارگران را به سمت اعتیاد به مواد مخدر و استفاده از مواد نیروزا سوق می‌دهد که این موضوع می تواند؛ در آینده […]
26 مرداد 1400
بهترین مرکز ترک اعتیاد تهران

بهترین مرکز ترک اعتیاد تهران

مرکز ترک اعتیاد جمشیدیه (کلینیک افشار) از جمله پرمصرف ترین مواد مخدر می توان به تریاک، شیشه، ماریجوانا، شیره، حشیش، ترامادول، متادون و بوپرنورفین یا ب 2 اشاره کرد. میزان مصرف هر نوع ماده مخدر با توجه به مسایل فرهنگی و نوع دسترسی به مواد […]
26 مرداد 1400

علل و عوامل مؤثر بر اعتیاد (۱)

علل و عوامل مؤثر بر اعتیاد عوامل مخاطره آمیز فردی، عوامل مخاطره آمیز بین فردی و محیطی، عوامل مخاطره آمیز اجتماعی، می‌باشند که در این قسمت به تشریح آنها می‌پردازیم: عوامل مخاطره آمیز فردی دوره نوجوانی پژوهش‌ها نشان داده است که آسیب پذیرترین دوره در […]
26 مرداد 1400

سوء مصرف آمفتامین‌ها و شیشه

سوء مصرف آمفتامین‌ها و شیشه در عصر حاضر، مافیای مواد مخدر آنچنان هوشمند عمل نموده و در حال بحث و بررسی بهترین راه‌ها و روش‌ها جهت رونق بخشیدن به تجارت خود می‌باشند که تا دولت‌ها می‌آیند راه‌های مبارزه با یک نوع اعتیاد را پیدا کنند، […]