26 مرداد 1400

همه خطرات دیازپام، اگزازپام، کلردیازپوکساید و …

دیازپام، کلردیازپوکساید، آلپرازولام، اگزازپام و … نام‌شان برای‌تان آشناست، این‌طور نیست؟ با سطح اضطراب و استرسی که این روزها در جامعه وجود دارد کمتر کسی پیدا می‌شود که نام این داروها به گوشش نخورده باشد و اینکه خود یا یکی از اطرافیانش از آنها استفاده […]
26 مرداد 1400

اثرات موادمخدر بر رابطه جنسی

اثرات موادمخدر بر رابطه جنسی هر نوع از مواد مخدر، اثرات مختلف متفاوت و مختلفی بر روی عملکرد جنسی افراد دارد. ولی نکته‌ای که بر همگان واضح است این است که مصرف هر نوع ماده مخدر بر روس علکرد جنسی افراد تاثیرات سوء و مضری […]
26 مرداد 1400

از سرخوشی تا دیگرکشی

در سال‌های اخیر بین مواد مخدر و محرک‌زا مرز وجود داشت اما امروزه به‌دلیل ناخالصی مواد و ترکیب آنها از خانواده آمفتامین و مورفین، باعث شده تقسیم‌بندی بین مخدر و محرک‌زا مشکل شود؛ از این‌رو گاهی پژوهشگران از مواد محرک‌زا با عنوان مخدر روانگردان نام […]
26 مرداد 1400

شیشه خطری برای زندگی جنسی و عشقی زنان

عشق یک محبت خدادادی است که می تواند بنیان زندگی انسان‌ها را تشکیل بدهد شهوت ناشی از یک عشق طبیعی می تواند باعث ازدواج و تشکیل خانواده شود.اما عشق و شهوتی که بر اثر مصرف مخدر شیشه (متامفتامین ) ایجاد می‌شود می تواند زندگی زنان […]