24 مرداد 1400

مفدرون یک ماده محرک و روانگردان جدید

جام جم آنلاین: رییس مرکز تحقیقات پزشکی قانونی نسبت به ورود یک ماده روانگردان صنعتی به کشور که به طور غیرقانونی در چین تولید می شود،هشدار داد. به گزارش جام جم آنلاین به نقل از اداره کل روابط عمومی و امور بین‌الملل سازمان پزشکی قانونی […]
24 مرداد 1400

شیشه ماده محرک و دیوانه کننده (قسمت اول)

شیشه ماده محرک و دیوانه کننده طی چند سال گذشته کشور ما به طور جدی درگیر مشکل مصرف مواد محرکی به نام شیشه شده است که علاوعه برمردان در میان دختران و زنان نیز شایع گردیده است. قاچاق چیان با این شعار که شیشه مورفین […]
24 مرداد 1400

اجبار چیست؟

به میل غیرقابل مقاومت برای انجام یک عمل خاص بدون در نظر گرفتن توجیح منطقی آن کار گفته می‌شود. این میل به رفتارهای پیچیده ای منجر می شود میزان شیوع این مشکل بسیار بالا است بسیاری از انسان ها بخاطر نگرش منفی که به لغت […]
24 مرداد 1400

بوپرنورفین چیست؟

معرفی بوپرنورفین بوپرنورفین مشتق نیمه صناعی آلکالوئید اپیوئیدی تبائین با لیپوفیلیسیته بالاست. این دارو یک آگونیست نسبی گیرنده اوپیوئیدی µ و آنتاگونیست قوی گیرنده اپیوئیدی کاپا می باشد. قرص زیرزبانی بوپرنورفین تولید شرکت داروئی فاران شیمی در سه دوز 4.0، 2 و 8 میلی گرم […]