26 مرداد 1400

کوکائین

وابستگی روانی به کوکائین ممکن است حتی پس از یک بار مصرف به وجود آید. کوکائین وابستگی جسمی هم ایجاد می کند. کراک (crack) نوعی از کوکائین است که ناخالصیهای آن جدا گشته و به شکل بلور سفید رنگ و به شدت اعتیادآور است. امکان […]
26 مرداد 1400

مهارت کنترل هیجانات منفی

مهارت کنترل هیجانات منفی همه ما حالتهای عاطفی شادی، اندوه، خشم، ترس، تعجب و انزجار را تجربه می‌کنیم که به زندگی روزمره ما رنگ می‌بخشند. هیجانات همانند گرسنگی، برای موجود زنده جنبه کارکردی دارند و باعث بقای آن میگردند. خشم ما را برای مبارزه با […]
26 مرداد 1400

مواد اعتیادآور با مغز چه می کنند؟

مواد اعتیادآور با مغز چه می کنند؟ توضیح مختصری درباره پیچیده ترین عضو بدن مغز مرکز فرماندهی بدن است. حدود یک کیلو و نیم وزن دارد و دارای مراکز یا دستگاه‌های مختلفی است که اطلاعات مختلف را پردازش می‌کند. ساقه مغز از ابتدایی ترین قسمت […]
26 مرداد 1400

شناخت و آشنایی با انواع مواد مخدر

تقسیم مواد اعتیاد آور: 1. مواد افیونی (خواب آور) مثل تریاک، هروئین و…..؛ 2. مواد توهم‌زا که موجب تغییر در احساس، ادراک، تفکر، قضاوت و اراده می‌شود مثل حشیش، ماریجوانا، مسکالین و ….؛ 3. مواد محرک مثل کوکائین، آمفتامین و نیکوتین؛ 4. مواد آرام بخش […]